Ločevalci olja

CPP Oil water separator

Ločevalci olja iz kondenzata

Stisnjen zrak vsebuje prašne delce, vlago iz okolja ter kompresorsko olje. Ko se zrak na koncu procesa stiskanja ohladi, se pojavi kontaminiran kondenzat. Lokalna zakonodaja zahteva, da je potrebno ta kondenzat pred izpustom v okolje očistiti. Med procesom stiskanja zraka se onesnaževalci, kot so prašni delci in vodne pare iz okoliškega zraka zmešajo z vročim oljem. Chicago Pneumatic rang OWS omogoča ločevanje in odstranitev teh onasneževalcev, tako da lahko to vodo preprosto izpustite v kanalizacijsko cev.

Chicago Pneumatic OWS vam omogoča, da zmanjšate stroške, ki nastajajo pri obdelavi odpadkov iz komprimiranega zraka ter hkrati poskrbite za skrb za okolje.OWS je skladen ter ustreza v celoti vsem najstrožjim okoljskim predpisom ter hkrati predstavlja minimalne stroške obratovanja ter enostavno namestitev.

Prospekt Ločevalci CPP
__________________________________________________________________________________________________________________________________