Hladilniški sušilniki zraka

CPX

Sušilniki zraka


Današnjo proizvodnjo in procesne sekvence si je v današnjih časih nemogoče predstavljati brez stisnjenega zraka. Sodobna industrija vedno bolj izpostavlja zahteve po kvaliteti. Proizvodnja samo določene količine stisnjenega zraka ne zadošča več, potrebno je, da ta količina tudi ustreza določenim kriterijem čistosti.  

Stisnjen zrak, ki ga proizvaja kompresor vsebuje določeno količino relativne vlažnosti katera lahko kondenzira. 
Kot primer: Kompresor, ki proizvede 20 m³/1’ pri 8 barih in obratuje 8 ur dnevno pri 75% obremenitvi ter deluje v prostoru v katerem je temperatura 20°C in relativna vlažnost 70%, pošlje v instalacijski sistem približno 80 litrov vode. 
Na vhodu nasičen stisnjen zrak opravi s pomočjo hladnega suhega zraka prvo ohlajanje preko zrak-zrak izmenjevalca. Druga faza hlajenja poteka znotraj uparjevalnika, kjer zrak doseže nastavljeno točko rosišča. Ves kondenzat, ki je izločen v fazi ohlajanja se odvaja avtomatsko preko senzorja nivoja. Izhodni stisnjen zrak je tako ustrezno osušen in primeren za večino industrijske uporabe. 

Prospekt sušilniki CPX
Teh. karakteristike CPX
Prospekt sušilniki COOL
___________________________________________________________________________________________________________________________________