Filtri

Filtri

Filtri za stisnjen zrak

Atmosferski zrak že v osnovi vsebuje nečistoče kot so: prah, različne oblike ogljikovodikov ter vodo v obliki
vlage. Ta zrak je vsesan s strani kompresorja ter kasneje stisnjen in poslan v distribucijsko linijo skupaj z
morebitnimi oljnimi delci. Te nečistoče reagirajo med seboj in lahko povzročajo abrazivne in korozivne
emulzije, katere lahko poškodujejo distribucijsko linijo, pnevmatske naprave ter na koncu tudi izdelek sam.

Prospekt Filtri CP
Tehnične karakteristike - Filtri CP
_________________________________________________________________________________________________________________________________

C FILTER Rang
Visoko učinkoviti koalescentni filtri, ki so namenjeni odstranjevanju trdnih delcev, tekoče vode in oljne pare.
Učinkovitost filtra: 99,9 %. Za optimalno filtracijo mora biti pred filtrom C vedno instaliran filter G.

Filter C element with indicator cp0007536 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________

D FILTER Rang
Visoko učinkoviti filtri, ki so namenjeni odstranjevanju delcev in zaščiti proti prahu. Učinkovitost filtra: 99,97 %,
odstranjevanje delcev večjih od 0,06 mikrona. Za optimalno filtracijo mora biti pred filtrom D vedno instaliran
filter S. Pogosto je filter D instaliran tudi na izhodu iz adsorbcijskega sušilnika.

Filter D element with indicator cp0007536 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________

G FILTER Rang
Visoko učinkoviti koalescentni filtri, ki so namenjeni splošni filtraciji, odstranjevanju trdnih delcev, tekoče vode in
oljnih par. Učinkovitost filtra: 99%. Za optimalno filtracijo mora biti pred filtrom G instaliran separator kondenza.

Filter G element with indicator cp0007537 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P FILTER Rang
Koalescentni pred filter za splošno uporabo. Namenjen je za odstranjevanje trdnih delcev, praha, tekočine in oljnih par.
Učinkovitost filtra: 90%.

Filter P element with indicator cp0007535 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________

S FILTER Rang
Filter za trdne delce za zaščito proti prahu. Učinkovitost filtra: 99,81 %, odstranjevanje delcev večjih od 0,1 mikrona. Za
optimalno filtracijo mora biti pred filtrom S vedno instaliran sušilnik zraka.

Filter S element with indicator cp0007537 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________

V FILTER Rang
Filter z aktivnim ogljem za odstanjevanje oljnih hlapov in vonjav. Po predhodni filtraciji je maksimalna vsebnost olja v
zraku, ki pride v filter V 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).

Filter V element cp0007538 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________