Plinski program

 

Aparati s pogonom na plinske kartuše omogočajo delo na terenu tudi tam kjer ni možnosti priklopa kompresorjev na električno omrežje. Področje uporabe je razvejano v vse vrste industrije od lesno predelovalne pa vse tja do gradbeništva in kmetijstva. Njihova praktičnost in neodvisnost od stacionarnega omarežja napajanja jim daje možnosti dela na terenu skoraj v vseh temperaturnih pogojih. Dolžina pritrdil sega od 25 pa vse tja do 100mm dolžine žičnikov in pritrdil.

Aparati se uporabljajo v:

-  krovstvu in tesarstvu za pritrjevanje kritin, delov ostrešja, kot so letve in deske, OSB plošče, metalne kritine ( Metrotile, Gerard, Feroof, Hosekra)...

- skeletni in montažni gradnji objektov, za pritrjevanje okvirjev objekta, za pritrjevanje montažnih sten in delov objekta, sestava ogrodij in skeleta na terenu,...

transportnih panogah za pritrjevanje tovora na prikolicah ali transportnih vagonih,.... 

- izdelava lesene ambalaže, kjer je potrebno pred transportom na terenu tovor primerno zavarovati s transportno empalažo

- izdelava stavbnega pohištva; za pritrjevanje okrasnih letvic in obrob

- parketerstvu; za pritrjevanje zaključnih letvic z žebljički

 

Plinske aparate ločimo glede na vrsto pritrdil:

- Aparati za žeblje; dolžina žebljev je od 25 do 100mm

- Aparati za iglice in žebljičke; dolžina iglic in žebljičkov je od 15 do 50mm

- Aparati za sponke; dolžina sponk od 22 do 50mm